Klub

Klub začína fungovať ako úplne novučký od septembra 2013 v priestoroch Gymnázia M.M.Hodžu a zatial sa jeho členmi môžu stať len deti od 5 do 15 rokov. 

Tréner

Mgr. Alexandra Vyskočániová

História projektu

V tejto časti môžete popísať históriu Vášho projektu a čo Vás viedlo k nápadu ho realizovať. Je vhodné sa taktiež zmieniť o dôležitých míľnikoch a poďakovať ľuďom, ktorí sa na projekte zúčastnili.