Náš tím

Mgr. Alexandra Vyskočániová

Tréner I. kvalifikačného stupňa

Telefón: 0911885522; 0911957541

Email: taekwondolm@gmail.com